Radlje ob Dravi

Radlje imajo središčno lego v Dravski dolini, tako geografsko kot tudi gospodarsko in upravno na območju med Dravogradom in Mariborom. Občina se nahaja ob avstrijski meji, osrednji pečat ji daje reka Drava, objemata pa jo hribovji Kozjaka in Pohorja, ki se ponaša z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Podobo občine dopolnjujejo prostrani nasadi hmelja.

Osrednje naselje občine je kraj Radlje ob Dravi, ki se je do leta 1952 imenoval Marenberg. Radlje imajo bogato zgodovino, prvič so omenjene leta 1161 kot gručasta vas, kot trg pa leta 1268. Z razvojem je kraj doživljal številne spremembe, a ohranil značilno podobo trga vse do danes. Nad trgom se na skalnatem hribu bohotijo ruševine nekdanjega gradu, do katerih je speljanih več urejenih poti in služijo kot razgledna točka tako na Radlje kot širšo Dravsko dolino. Lepo pa je ohranjen spodnji grad iz konca 17. stoletja, danes dvorec Mahrenberg.

V Radljah se dolina Drave razširi, kar omogoča boljše pogoje za življenje ter razvoj kmetijstva in gospodarstva. Danes so tudi pomembno poslovno središče za številna okoliška naselja.

Občina Radlje ob Dravi se razteza na 94 km2, kjer v 14 naseljih živi preko 6.250 prebivalcev.

www.obcina-radlje.si