Novinarska konferenca ob skorajšnjem zaključku del na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop.

torek, 31.08.2021

V petek, 27.8.2021 je v dvorani Dvorca Bukovje potekala novinarska konferenca ob skorajšnjem zaključku del na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop.

Na njej so bili kot gostje prisotni:

  • Zakonita zastopnica na projektu in županja občine Dravograd gospa Marijana Cigala
  • Gospod Franjo Golob, župan Občine Vuzenica,
  • Gospod Mirko Vošner, župan Občine Muta,
  • Vodja projekta gospod Klemen Markota
  • Koordinator projekta gospod Darko Sahornik
  • predstavnika izvajalca del - podjetja Riko d.o.o. g. Branko Bakaršič (vodja del) in g. Aleš Mozgan (predstavnik izvajalca za vodjo del na tem projektu)
  • predstavnika podjetja Projekt Nova Gorica, ki opravlja nadzor g. Vladimir Durcik (direktor podjetja Projekt Nova Gorica) in g. Pavel Lavrenčič. (Vodja sektorja in pomočnik direktorja)

 

29. marca 2016 sta zakonita zastopnica Marijana Cigala in direktor podjetja Riko d.o.o. gospod Janez Škrabec  prav tukaj v tej dvorani podpisala pogodbo za začetek del na projektu, ki vključuje izgradnjo sodobnega vodovodnega sistema v petih občinah zgornje Dravske doline Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. Sredi maja istega leta, so se pričele prva zakoličenja in pripravljalna dela, ki naj bi se končala v dobrih 4 letih, a se je ta čas podaljšal zaradi zahtevnosti projekta, v zadnjem letu pa tudi zaradi  epidemije, ki je vplivala tako na delo na terenu kot na dobavo materiala. Več o tem bodo povedali gostje.

Nekaj osnovnih podatkov o projektu:

Vrednost okoli 50.000.000 €

Ob zaključku bo na novi vodovod priključenih okoli 16.000 prebivalcev petih občin Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Približno 3000 prebivalcev bo sedaj imelo možnost priklopiti se na javni vodovod. Podrobnosti o projektu bodo predstavili sogovorniki, ki bodo odgovorili tudi na vprašanja zakaj je prihajalo do podaljšanj trajanja investicije in zakaj so nastale nekatere spremembe na projektu.

Županja Marijana Cigala je predstavila razloge za odločitev petih županov za kandidaturo na razpisu za izgradnjo skupnega vodnega sistema. Zaradi dotrajanosti primarnih vodov in pomanjkanja pitne vode v posameznih delih ter spričo podnebnih sprememb, ki povzročajo usihanje mnogih vodnih virov, so župani zaznali potrebo po izgradnji sodobnega in zanesljivega vodnega sistema.

Županja je ob koncu pojasnila tudi razloge za nekajkratna podaljšanja projekta, ki so bila nujna zaradi kratkega roka končanja projekta, številnih sprememb projekta in končno zaradi covid –a, ki so zaradi obolelosti delavcev na terenu in težav pri dobavi materiala (tudi nekaterih podražitev), zahteval podaljšanje. Tako naj bi se dela končala do 30.11.2021. Vsi postopki in dovoljenja pa bodo pridobljeni predvidoma do sredine leta 2022.

Vodja projekta Klemen Markota je posredoval tehnične podatke o projektu, navedel  kaj je bilo izgrajeno v okviru projekta, s kakšnimi težavami so se srečevali tekom let, kaj se trenutno dogaja na terenu. Prav tako je nekaj besed namenil samemu delovanju sistema, katerega upravljanje bo v rokah JKP Radlje ob Dravi, kjer je že opremljen  nadzorni center.

Z nami sta bila tudi župan Občine Vuzenica g. Franjo Golob in župan občine Muta Mirko Vošner, ki sta povzela izkušnje z gradnjo v njunih občinah in poudarila, da gre res za velik projekt v katerem so se vsi veliko naučili in s sodelovanjem premostili mnoge ovire. Oba poudarjata, da projekt še ni zaključen in da bo potrebno še veliko dobre volje in dela. Veselita se zaključka in nove perspektive ter novih skupnih projektov.

Koordinator Darko Sahornik je bil posrednik med ministrstvom, izvajalci, nadzorom in občinami in kot koordinator pomagal reševati težave, ki so se pojavljale tekom investicije.

Prisotna sta bila predstavnika podjetja Riko d.o.o. g. Bakaršič in Aleš Mozgan, ki se je zahvalil za sodelovanje in izrazil željo, da se gradnja v dogovorjenem roku tudi  zaključi.

Predstavnik Projekt Nova Gorica: -  g. Durciku, direktor se je prav tako  zahvalil  za korektno sodelovanje in na kratko povzel opravljeno delo.