Novinarske konference

29. 3. 2016: Podpis pogodbe z izvajalcem projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«

Sporočilo za javnost