Muta

Občino Muta na severni strani obdaja meja z Avstrijo, na južnem delu pa reka Drava. Ob državni meji je pokrajina hribovita, dolina ob reki pa je terasasta in ravninska. V dolini so se razvila večja naselja, zaselki pa so nastajali tudi v hribovitih predelih. Središčni del občine je trg Zgornja Muta, posebej lep na zahodni strani, kjer se nahajajo osrednje ustanove. Muta leži v predalpskem svetu z bogato floro in razmeroma obilo površinskih voda.

Muta ima tranzitno leto ob glavni cesti, ki povezuje Koroško s Štajersko. Kraj je dobil ime po mitnici, ki je bila omenjena leta 1192 na križišču cest med Koroško, Štajersko in Mislinjsko dolino.

Na Muti je doma bogata tradicija železarstva in kovaštva, ki se je razvijala od 16. stoletja, zahvaljujoč pohorskim gozdovom, potencialu Drave in nahajališčem železove rude.

V občini, ki obsega 39 km2, danes živi 3.400 prebivalcev.

www.muta.si