Financiranje

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop znaša 40.896.354,28 evrov brez DDV. 

Projekt sofinancirajo:

  • Evropska unija iz Kohezijskega sklada
  • Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor iz finančne perspektive 2014–2020
  • Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka iz svojih proračunov