Dravograd

Dravograd se nahaja na stičišču treh rek in njihovih dolin, Mislinjske, Mežiške in Dravske doline. Življenje in razvoj kraja sta bila od nekdaj tesno povezana z njegovo lego, rekami, ki se tukaj združijo, in z gozdovi bogatimi hribi, ki kraj objemajo.

Dravograd je eden od najstarejših trgov na Slovenskem in je bil med najpomembnejšimi trgi Dravske doline. Obrt in trgovina sta se razvili in uspevali že zelo zgodaj, kasneje še industrija. V 2. polovici 19. stoletja je postal tudi pomembno železniško in cestno križišče z velikim rečnim pristaniščem.

Po letu 1848 je Dravograd dobil lastno občino. Reka Drava ga deli na dva bregova, ki ju povezujejo mostovi in hidroelektrarna. Poleg energetskega potenciala reke so za gospodarstvo občine pomembne panoge, povezane s tranzitno lego, ter kmetijstvo in gozdarstvo, uspešno razvijajo tudi turizem.

Občino Dravograd sestavlja 24 naselij, kjer živi nekaj manj kot 8.900 prebivalcev.

www.dravograd.si