Cilji in koristi

Osrednja cilja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop sta dva:

 • boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za 18.000 prebivalcev občin Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka
 • 5.000 prebivalcev na novo priključiti na javno vodovodno omrežje

 

Z naložbo bomo dosegli tudi naslednje cilje:

 • zagotovili bomo ustrezno vodovodno infrastrukturo v občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka
 • izboljšali bomo javno oskrbo s pitno vodo
 • zagotovili bomo naravne vire in ekosisteme
 • hidravlično bomo izboljšali vodovodno omrežje
 • vodovodne sisteme petih občin bomo povezali v celovit sistem
 • vzpostavili bomo skupni nadzorni center

 

Nadgradnja vodovodnega omrežja bo ugodno vplivala na:

 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev
 • splošno kakovost življenja
 • privlačnost območja za sedanje in potencialne nove prebivalce
 • odpiranje priložnosti za razvoj turizma
 • možnosti nadaljnjega razvoja občin in širše regije